ก้น

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่าဖင္

อ่านว่าผิ่น

1