ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กินข้าวไหม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินข้าวไหม

    ภาษาพม่า ထမင္းစားျပီးျပီလား

    อ่านว่า ทมินชาปิปิละ

    หมวดหมู่ บทสนทนา

คำศัพท์ไทย หมวด "บทสนทนา" เหมือนกับ "กินข้าวไหม"   ได้แก่