ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กางเกงยีนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้