กล้ามเนื้อ

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่าဗလ

อ่านว่าจแว่ด ตา

1