ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "กระเป๋าสตางค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้