ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดโรคและยารักษา

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดโรคและยารักษา

คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 1/7 มีดังรายการต่อไปนี้

กระบอกฉีดยา

ภาษาพม่า ေဆးထိုးျပြန္

กาชาด

ภาษาพม่า ၾကက္ေျခနီ

กินยา

ภาษาพม่า ေဆးေသာက္ပါ

ขาหัก

ภาษาพม่า ေျခေထာက္က်ိဳး

คนบาดเจ็บ

ภาษาพม่า လူနာ

คนบ้า

ภาษาพม่า အရူး

คนไข้

ภาษาพม่า လူနာ

คนไม่เต็มบาท

ภาษาพม่า က်ပ္မျပည္႕သူ

ค่อยยังชั่วหรือยัง

ภาษาพม่า နည္းနည္းသက္သာျပီလား

ค่อยยังชั่วแล้ว

ภาษาพม่า နည္းနည္းသက္သာလာျပီ

ฉีดยา

ภาษาพม่า ေဆးထိုး

ชัก

ภาษาพม่า ေလ်ာ္

ดีหรือยัง

ภาษาพม่า ေကာင္းျပီလား

ดีแล้ว

ภาษาพม่า ေကာင္းျပီ

ตรวจ

ภาษาพม่า ေဆးစစ္သည္

ตรวจปัสสาวะ

ภาษาพม่า ေသးစစ္သည္

ตรวจสุขภาพ

ภาษาพม่า က်န္းမာေရးစစ္သည္

ตรวจอุจจระ

ภาษาพม่า ခ်ီးစစ္သည္

ตรวจเลือด

ภาษาพม่า ေသြးစစ္သည္

ตรวจเสล็ด

ภาษาพม่า ေဆးစစ္ျပီးျပီ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ