คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดโรคและยารักษา

(หน้า 1/7)

 • กระบอกฉีดยา

  ภาษาพม่า
  ေဆးထိုးျပြန္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซโท ปย่น

  999+
  views

 • กาชาด

  ภาษาพม่า
  ၾကက္ေျခနီ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  แจ้ด เฉ่ หนี่

  999+
  views

 • กินยา

  ภาษาพม่า
  ေဆးေသာက္ပါ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซ ซา บ่า

  999+
  views

 • ขาหัก

  ภาษาพม่า
  ေျခေထာက္က်ိဳး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เฉ่ โจ แด่

  999+
  views

 • คนบาดเจ็บ

  ภาษาพม่า
  လူနာ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ดั่น หย่า ย่ะ ตู่

  999+
  views

 • คนบ้า

  ภาษาพม่า
  အရူး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อะยู

  999+
  views

 • คนไข้

  ภาษาพม่า
  လူနာ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  หลู่ หน่า

  999+
  views

 • คนไม่เต็มบาท

  ภาษาพม่า
  က်ပ္မျပည္႕သူ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  จั๊ด มะ ปเย่ะ ตู่

  999+
  views

 • ค่อยยังชั่วหรือยัง

  ภาษาพม่า
  နည္းနည္းသက္သာျပီလား
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  แต้ด ตา หล่า บี ลา

  999+
  views

 • ค่อยยังชั่วแล้ว

  ภาษาพม่า
  နည္းနည္းသက္သာလာျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  แต้ด ตา หล่า บี

  999+
  views

 • ฉีดยา

  ภาษาพม่า
  ေဆးထိုး
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เซ โท

  999+
  views

 • ชัก

  ภาษาพม่า
  ေလ်ာ္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  แต้ด แต่

  999+
  views

 • ดีหรือยัง

  ภาษาพม่า
  ေကာင္းျပီလား
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกา บี ลา

  999+
  views

 • ดีแล้ว

  ภาษาพม่า
  ေကာင္းျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกา บี

  999+
  views

 • ตรวจ

  ภาษาพม่า
  ေဆးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ซิ่ด เซ ซัน ตั๊ด

  999+
  views

 • ตรวจปัสสาวะ

  ภาษาพม่า
  ေသးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ซี ซิ่ดแต่

  999+
  views

 • ตรวจสุขภาพ

  ภาษาพม่า
  က်န္းမာေရးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  จันหม่าเยวิ่ด เซแด่

  999+
  views

 • ตรวจอุจจระ

  ภาษาพม่า
  ခ်ီးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  วัน ซิ่ด แต่

  999+
  views

 • ตรวจเลือด

  ภาษาพม่า
  ေသြးစစ္သည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เตย ซิ่ด แต่

  999+
  views

 • ตรวจเสล็ด

  ภาษาพม่า
  ေဆးစစ္ျပီးျပီ
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตเล่ก ซิ่ด แต่

  999+
  views