คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดวัน เวลา

(หน้า 1/3)

 • ครึ่งชั่วโมง

  ภาษาพม่า
  နာရီ၀က္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  หน่า ยี่ แว่ด

  999+
  views

 • คืนนี้

  ภาษาพม่า
  ဒီည
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ดี่ ย๊ะ

  999+
  views

 • ตลอดวัน

  ภาษาพม่า
  တစ္ေန႔လံုး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ตเน่ะ ลง

  930
  views

 • ตอนกลางคืน

  ภาษาพม่า

  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ย๊ะ

  999+
  views

 • ตอนกลางวัน

  ภาษาพม่า
  ေန႔လည္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  เน่ะ แหล่

  999+
  views

 • ตอนหัวค่ำ

  ภาษาพม่า
  ညဦးပိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ย๊ะ อู

  999+
  views

 • ตอนเช้า

  ภาษาพม่า
  မနက္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด

  999+
  views

 • ตอนเย็น

  ภาษาพม่า
  ညေန
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ย๊ะเหน่

  999+
  views

 • ตี ๑

  ภาษาพม่า
  မနက္တစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด ตะหน่า หยี่

  999+
  views

 • ตี ๒

  ภาษาพม่า
  မနက္နွစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด นะหน่า หยี่

  805
  views

 • ตี ๓

  ภาษาพม่า
  မနက္သံုးနာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด ตงหน่า หยี่

  741
  views

 • ตี ๔

  ภาษาพม่า
  မနက္ေလးနာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด เลหน่า หยี่

  775
  views

 • ตี ๕

  ภาษาพม่า
  မနက္ငါးနာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด งา หน่า หยี่

  822
  views

 • ทุกๆวัน

  ภาษาพม่า
  ေန႔တိုင္း
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  เน่ะสิ่น เน่ะได

  933
  views

 • นาที

  ภาษาพม่า
  မိနစ္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มนิ่ด

  999+
  views

 • นาฬิกา

  ภาษาพม่า
  နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  หน่า หยี่

  999+
  views

 • บ่าย ๒ โมง

  ภาษาพม่า
  ေန႔လည္နွစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  แซ่ด เล หน่า หยี่

  830
  views

 • บ่าย ๓ โมง

  ภาษาพม่า
  ေန႔လည္သံုးနာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  แซ่ด งา หน่า หยี่

  779
  views

 • บ่ายโมง

  ภาษาพม่า
  ေန႔လည္တစ္နာရီ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  แซ่ด ตง หน่า หยี่

  999+
  views

 • พรุ่งนี้

  ภาษาพม่า
  မနက္ျဖန္
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  มแน่ด พยั๋น

  999+
  views