คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดร้านค้าทั่วไป

(หน้า 1/2)

 • ปั๊มน้ำมัน

  ภาษาพม่า
  ဓါတ္ဆီဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ดั้ด สี่ ไส่

  999+
  views

 • ร้านกาแฟ

  ภาษาพม่า
  ေကာ္ဖီဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ก่อ ผี่ ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายขนม

  ภาษาพม่า
  မုန္႔ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  มก ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายขนม

  ภาษาพม่า
  ကုန္စံုဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ก่ง ส่ง ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายข้าวสาร

  ภาษาพม่า
  ဆန္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ส่าน ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายดอกไม้

  ภาษาพม่า
  ပန္းဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ปันไส่

  999+
  views

 • ร้านขายนาฬิกา

  ภาษาพม่า
  နာရီဆုိင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  หน่า หยี่ ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายน้ำชา

  ภาษาพม่า
  လက္ဖက္ရည္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ลแพ่ด เหย่ ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายน้ำแข็ง

  ภาษาพม่า
  ေရခဲဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  เหย่ เก ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายผลไม้

  ภาษาพม่า
  သစ္သီးဆုိင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ติ้ด ตี ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายผัก

  ภาษาพม่า
  အရြက္ဆုိင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ฮิน ยแว่ด ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายผ้า

  ภาษาพม่า
  အထည္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  อแถ่ ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายยา

  ภาษาพม่า
  ေဆးဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  เซ ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายรองเท้า

  ภาษาพม่า
  ဖိနပ္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  พนั่ด ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายหนังสือ

  ภาษาพม่า
  စာအုပ္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ส่า เอ้ก ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายเครื่องเขียน

  ภาษาพม่า
  စာေရးကိရိယာဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ส่าเย กรี่ หย่าไส่

  999+
  views

 • ร้านขายเนื้อ

  ภาษาพม่า
  အသားဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  อตา ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายเหล้า

  ภาษาพม่า
  အရက္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  อแย่ด ไส่

  999+
  views

 • ร้านขายไม้

  ภาษาพม่า
  သစ္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  ติ้ด ไส่

  950
  views

 • ร้านซ่อมจักรยาน

  ภาษาพม่า
  စက္ဘီးျပင္ဆိုင္
  หมวดหมู่
  หมวดร้านค้าทั่วไป
  อ่านว่า
  แซ่ด เบงน์เปี่ยนไส่

  999+
  views