ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

ทั้งหมด
คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่ หมวดตัวเลข

คำศัพท์ไทย-พม่า - หน้า 3/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ห้าร้อย

ภาษาพม่า ငါးရာ

ห้าสิบ

ภาษาพม่า ငါးဆယ္

เก้า

ภาษาพม่า ကိုး

เก้าร้อย

ภาษาพม่า ကိုးရာ

เก้าแสน

ภาษาพม่า ကိုးသိန္း

เจ็ด

ภาษาพม่า ခုႏွစ္

เจ็ดพัน

ภาษาพม่า ခုႏွစ္ေထာင္

เจ็ดสิบ

ภาษาพม่า ခုႏွစ္ဆယ္

แปด

ภาษาพม่า ရွစ္

แสน

ภาษาพม่า သိန္း

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทย-พม่า หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ