คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด หมวดกับข้าวและอาหาร

(หน้า 1/3)

 • กระดูก

  ภาษาพม่า
  အရိုး
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  อโย

  999+
  views

 • กระทิ

  ภาษาพม่า
  အုန္းႏိွ႕
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  องโน่ะ

  999+
  views

 • กะปิ

  ภาษาพม่า
  ငပိ
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  เซ็ง ซา งะปิ

  999+
  views

 • กับข้าว

  ภาษาพม่า
  ထမင္းစား
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ฮิน แซ่ด สย่า

  999+
  views

 • กุ้งเผา

  ภาษาพม่า
  ပုစြန္ကင္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  บะส่น กิ่น

  999+
  views

 • กุ้งแห้ง

  ภาษาพม่า
  ပုစြန္ေျခာက္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  บะส่น เช่า

  999+
  views

 • ข้าว

  ภาษาพม่า
  ကားတစ်စီး
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ทะมิน

  999+
  views

 • ข้าว

  ภาษาพม่า
  ထမင္း
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ทมิน

  999+
  views

 • ข้าวต้ม

  ภาษาพม่า
  ဆန္ျပဳတ္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  สั่น ปย่ก

  999+
  views

 • ข้าวผัด

  ภาษาพม่า
  ထမင္းေၾကာ္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ทมิน จ่อ

  999+
  views

 • ข้าวมันไก่

  ภาษาพม่า
  ကြက်သားဆန်
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร

  999+
  views

 • ข้าวสาร

  ภาษาพม่า
  ဆန္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  สั่น

  999+
  views

 • ข้าวเหนียว

  ภาษาพม่า
  ေကာက္ညင္း
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  เก่า ยิน

  999+
  views

 • ซุป

  ภาษาพม่า
  ဟင္းရည္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ซ่ด ปย่ก

  999+
  views

 • ซุปหางวัว

  ภาษาพม่า
  အမဲသားဟင္းရည္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  นัว อมี ซด ปย่ก

  999+
  views

 • ต้มยำกุ้ง

  ภาษาพม่า
  ခ်ဥ္ဆပ္ပင္လယ္စာဟင္းရည္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  ไท บะส่น ฮิน โฉ่

  999+
  views

 • น้ำจิ้ม

  ภาษาพม่า
  အခ်ဥ္ရည္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  อะฉิ่น เหย่

  999+
  views

 • น้ำปลา

  ภาษาพม่า
  ငန္ျပာရည္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  หงั่น ปี่ เหย่

  999+
  views

 • น้ำปลา

  ภาษาพม่า
  ငန္ျပာရည္ေက်ာ္
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  งา จ่อ

  999+
  views

 • น้ำพริก

  ภาษาพม่า
  ငရုပ္သီးေထာင္း
  หมวดหมู่
  หมวดกับข้าวและอาหาร
  อ่านว่า
  งะย่ก ตี เดา

  999+
  views