คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ว

(หน้า 1/1)

 • วัดความดัน

  ภาษาพม่า
  ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  ตวย เป่า เฉง แด่

  999+
  views

 • วัดไข้

  ภาษาพม่า
  အဖ်ားတိုင္းသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  อะพยา ไต แด่

  889
  views

 • วันจันทร์

  ภาษาพม่า
  တနလၤာ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ตนิน หล่า เน่ะ

  999+
  views

 • วันนี้

  ภาษาพม่า
  ဒီေန႔
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  ดี่ เน่ะ

  999+
  views

 • วันนี้

  ภาษาพม่า
  ဒီေန႕
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ดีเนะ

  999+
  views

 • วันพฤหัสบดี

  ภาษาพม่า
  ၾကာသာပေတး
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  จ่า ต่า บเดเน่ะ

  999+
  views

 • วันพุธ

  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  โบก ตฮู เน่ะ

  999+
  views

 • วันศุกร์

  ภาษาพม่า
  ေသာၾကာ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  เต้า จ่า เน่ะ

  999+
  views

 • วันอังคาร

  ภาษาพม่า
  အဂၤါ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  หอิ่น ก่า เน่ะ

  999+
  views

 • วันอาทิตย์

  ภาษาพม่า
  တနင္းဂေႏြ
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  ตนิน กะหน่วย เน่ะ

  999+
  views

 • วันเกิด

  ภาษาพม่า
  မှေးနေ့
  หมวดหมู่
  ทั่วไป

  999+
  views

 • วันเสาร์

  ภาษาพม่า
  စေန
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เดือน ปี
  อ่านว่า
  สเน่ เน่ะ

  999+
  views

 • วัวหนึ่งคู่

  ภาษาพม่า
  ႏြားတစ္ရွည္း
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  นัว ตซีน

  999+
  views

 • วินาที

  ภาษาพม่า
  စက
  หมวดหมู่
  หมวดวัน เวลา
  อ่านว่า
  แซ่ดกั้น

  942
  views

 • วิ่ง

  ภาษาพม่า
  ေျပး
  หมวดหมู่
  ทั่วไป
  อ่านว่า
  ปี

  999+
  views

 • เวียนหัว

  ภาษาพม่า
  ေခါင္းမူးသည္
  หมวดหมู่
  หมวดโรคและยารักษา
  อ่านว่า
  เกา มู แด่

  999+
  views