คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด ร

(หน้า 1/5)

 • รถ

  ภาษาพม่า
  ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  กา

  999+
  views

 • รถกะบะ

  ภาษาพม่า
  ကုန္တင္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ปิ้ด กั้ด กา

  999+
  views

 • รถขนส่ง

  ภาษาพม่า
  သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  แต่ อยู่โปะเส่าเย กา

  999+
  views

 • รถจักรยานยนต์

  ภาษาพม่า
  ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  หม่อ ต่อ ไส่ แก่

  999+
  views

 • รถตู้

  ภาษาพม่า
  ဘတ္စ္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  แหว่น กา

  933
  views

 • รถถัง

  ภาษาพม่า
  သံခ်ပ္ကာကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ตั่นชัด ก่า กา

  934
  views

 • รถทัวร์

  ภาษาพม่า
  အေ၀ေျပးကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  อเว ปเย บัส กา

  999+
  views

 • รถบรรทุก

  ภาษาพม่า
  ကုန္တင္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ก่ง ติ่น กา

  895
  views

 • รถบัส

  ภาษาพม่า
  ဘတ္စ္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  บัส กา

  999+
  views

 • รถพยาบาล

  ภาษาพม่า
  ေဆးရံုကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  เซ หย่ง กา

  999+
  views

 • รถพ่วง

  ภาษาพม่า
  ေနာက္ဆက္တြဲကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  เน่า แซ่ด ตแว กา

  842
  views

 • รถม้า

  ภาษาพม่า
  ျမင္းလွည္း
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  มยิน แล

  697
  views

 • รถยนต์

  ภาษาพม่า
  ကား
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  กา

  999+
  views

 • รถยนต์หนึ่งคัน

  ภาษาพม่า
  ကားတစ်စီး
  หมวดหมู่
  การนับสิ่งของ
  อ่านว่า
  กา ตซี

  999+
  views

 • รถเก๋ง

  ภาษาพม่า
  ျပိဳင္ကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ซลุน กา

  970
  views

 • รถเข็น

  ภาษาพม่า
  တြန္းလွည္း
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ตน แล

  999+
  views

 • รถเมล์

  ภาษาพม่า
  လိုင္းကား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ไล กา

  899
  views

 • รถไถนา

  ภาษาพม่า
  ထြန္စက္
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ถุ่น แซ่ด

  955
  views

 • รถไฟ

  ภาษาพม่า
  မီးရပ္ထား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  มีย่ะ ทา

  999+
  views

 • รถไฟฟ้า

  ภาษาพม่า
  လွ်ပ္စစ္ရထား
  หมวดหมู่
  หมวดยานพาหนะ
  อ่านว่า
  ลยัดซิดย่ะทา

  886
  views