คำศัพท์ไทย-พม่า - หมวด การนับเลข

(หน้า 1/1)

 • 1

  ภาษาพม่า
  တစ်
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  ติท

  999+
  views

 • 10

  ภาษาพม่า
  တစ်ဆယ်
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  ติทเซ

  999+
  views

 • 100

  ภาษาพม่า
  တစ်ရာ
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  ติทยาร์

  999+
  views

 • 1000

  ภาษาพม่า
  တစ်ေထာင်
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  ติทท็อง

  999+
  views

 • 2

  ภาษาพม่า
  နစ်
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  หนิท

  999+
  views

 • 3

  ภาษาพม่า
  သုံး
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  โตง

  999+
  views

 • 4

  ภาษาพม่า
  ေလး
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  เล

  999+
  views

 • 5

  ภาษาพม่า
  ငါး
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  งา

  999+
  views

 • 6

  ภาษาพม่า
  ေြခာက်
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  ชัก

  999+
  views

 • 7

  ภาษาพม่า
  ခုနစ်
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  คูนิ

  999+
  views

 • 8

  ภาษาพม่า
  ရွစ္
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  ชิท

  999+
  views

 • 9

  ภาษาพม่า
  ကိုး
  หมวดหมู่
  การนับเลข
  อ่านว่า
  โก

  999+
  views