คำศัพท์ภาษาไทย

วิญญาณอยู่บนสวรรค์

ภาษาจีน在天之灵

คำอ่าน [zài tiān zhī líng]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • วิญญาณอยู่บนสวรรค์

 คำศัพท์ภาษาไทย - จีนที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "วิญญาณอยู่บนสวรรค์ ภาษาจีนคืออะไร"

 คำศัพท์ไทย – จีน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"