คำศัพท์ภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการผลิตอยู่

ภาษาจีน在制品

คำอ่าน [zài zhì pǐn]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการผลิตอยู่

 คำศัพท์ภาษาไทย - จีนที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างการผลิตอยู่ ภาษาจีนคืออะไร"

 คำศัพท์ไทย – จีน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"