คำศัพท์ภาษาไทย

ที่ดิน

ภาษาจีน土地

คำอ่าน [tǔ dì]

Posted on by Admin

ภาษาจีน地产

คำอ่าน [dì chǎn]

Posted on by Admin

ภาษาจีน土壤

คำอ่าน [tǔ rǎng]

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ที่ดิน หมายถึง:

  1. น. ผืนแผ่นดินหรือพื้นดิน; (กฎ) พื้นที่ดินทั่วไป และหมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลํานํ้า ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย.

 ภาพประกอบ

  • ที่ดิน
  • ที่ดิน
  • ที่ดิน

 คำศัพท์ภาษาไทย - จีนที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่ดิน ภาษาจีนคืออะไร"

 คำศัพท์ไทย – จีน จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"