ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ใต้ฝ่าละอองพระบาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใต้ฝ่าละอองพระบาท

    คำสามัญ แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

    ใช้กับ พระบรมราชินี, พระบรมราชนนี, พระบรมโอสรสาธิราช, พระบรมราชกุมารี

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ใต้ฝ่าละอองพระบาท"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ข้าพระพุทธเจ้าแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
กระผม, ดิฉันแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
พระองค์แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
พระคุณท่านแทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณเจ้าแทนชื่อที่พูดด้วย
ฝ่าพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย
พระเดชพระคุณแทนชื่อที่พูดด้วย