ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ หมวด "คำราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม" เหมือนกับ "ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท"   ได้แก่