ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "โต๊ะเสวยพระกระยาหาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โต๊ะเสวยพระกระยาหาร

    คำสามัญ โต๊ะอาหาร

    คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "โต๊ะเสวยพระกระยาหาร"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
โต๊ะเสวยโต๊ะรับประทานอาหาร
โต๊ะข้างพระที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอน
โต๊ะทรงพระอักษรโต๊ะเขียนหนังสือ
เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกิน