ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "เส้นพระโลหิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เส้นพระโลหิต

    คำสามัญ เส้นเลือด

    หมวดหมู่ ร่างกาย

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "เส้นพระโลหิต"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิตเส้นเลือด หลอดเลือด
พระโลหิตเลือด
พระโอสถเส้นยาเส้นสำหรับสูบ
พระโอสถเส้น พระโอสถม้วนบุหรี่และยาสูบ
พระโอสถเส้น,พระโอสถมวนยาสูบและบุหรี่
เส้นพระเจ้าเส้นผมของพระมหากษัตริย์