ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "รัดพระองค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "รัดพระองค์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระองค์แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
ซูบพระองค์ผอม
ซับพระองค์ผ้าเช็ดตัว
พระปั้นเหน่งหัวเข็มขัด
ประพาสต้นการเสด็จเยือนราษฎรเป็นการส่วนพระองค์
พระตราตราส่วนพระองค์ของพระราชวงศ์ ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย