ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พานหมากเสวย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พานหมากเสวย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พานพระศรีพานหมาก
พานพระศรี, พานพระขันหมาก,พานหมาก
เสวยรับประทาน, กิน
หีบพระศรี, หีบหมากเสวยหีบหมาก
ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
เครื่องเสวยของกิน
โต๊ะเสวยโต๊ะรับประทานอาหาร
พระสลาหมาก
พระศรีหมาก