ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พานพระศรี, พานพระขันหมาก,"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พานพระศรี, พานพระขันหมาก,"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พานพระศรีพานหมาก
พานหมากเสวยพานหมากเสวย