ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระเศียร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระเศียร

    คำสามัญ หัว ศีรษะ

    หมวดหมู่ ร่างกาย

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระเศียร"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระสิรัฐิ , พระสีสกฏาหะกะโหลกศีรษะ กะโหลกพระเศียร
เศียรหัว(ใช้กับพระ)
พระบวรราชโองการคำสั่ง