ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระเศียร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระเศียร"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระสิรัฐิ , พระสีสกฏาหะกะโหลกศีรษะ กะโหลกพระเศียร
เศียรหัว(ใช้กับพระ)
พระบวรราชโองการคำสั่ง