คำราชาศัพท์ "พระเศียร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระเศียร"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระสิรัฐิ , พระสีสกฏาหะกะโหลกศีรษะ กะโหลกพระเศียร
เศียรหัว(ใช้กับพระ)
พระบวรราชโองการคำสั่ง

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำราชาศัพท์ที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน