ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระเกศา , พระเกศ, พระศก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระเกศา , พระเกศ, พระศก"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระเกศา,พระเกศผม,เส้นผม
ไรพระเกศ , ไรพระเกศา, ไรพระศกไรผม
ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศาขมวดผมที่เป็นก้นหอย
เส้นพระเจ้าเส้นผมของพระมหากษัตริย์