ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระอู่, พระอังรึง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระอู่, พระอังรึง"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระอู่เปล
พระอังสัฐิกระดูกไหล่