ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระองค์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระองค์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ข้าพระพุทธเจ้าแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
กระผม, ดิฉันแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ใต้ฝ่าละอองพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ท่านแทนผู้ที่พูดถึง