ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระหัตถ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระหัตถ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
หลังพระหัตถ์หลังมือ
ข้อพระหัตถ์ข้อมือ
ฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือ
พระหัตถ์ขวามือขวา
พระหัตถ์ซ้ายมือซ้าย
ถุงพระหัตถ์ถุงมือ
ชำระพระหัตถ์ล้างมือ
กำพระหัตถ์กำมือ กำหมัด กำปั้น
พระองคุลี , นิ้วพระหัตถ์นิ้วมือ