ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระสุธารส"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  พระสุธารส

  คำสามัญ น้ำดื่ม, เครื่องดื่ม

 • 2/3

  พระสุธารส

  คำสามัญ นำ้ดื่ม นำ้กิน

  ใช้กับ พระมหากษัตริย์

  คำราชาศัพท์

 • 3/3

  พระสุธารส

  คำสามัญ น้ำชาจีน,น้ำกิน

  คำราชาศัพท์