ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระสลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระสลา

    คำสามัญ หมาก

    คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระสลา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระศรีหมาก
พานพระศรีพานหมาก
พานพระศรี, พานพระขันหมาก,พานหมาก
หีบพระศรี, หีบหมากเสวยหีบหมาก
พระล่วมกระเป๋าหมากบุหรี่
พานหมากเสวยพานหมากเสวย
พระหทัย, พระหฤทัย, พระกมลใจ
พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตาพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหมายถึง พี่ ที่ใช้เป็นกลางๆ
พระอนุชา, พระกนิษฐา,พระกนิษฐภาดาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย