พระราชบัญชา

คำราชาศัพท์

กริยา ›

คำสามัญ คำสั่ง

ใช้กับ สมเด็จพระบรมราชกุมารี

1