ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระพัชนี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระพัชนี"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระหทัย, พระหฤทัย, พระกมลใจ
พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตาพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหมายถึง พี่ ที่ใช้เป็นกลางๆ
พระอนุชา, พระกนิษฐา,พระกนิษฐภาดาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย
พระถัน , พระเต้า, พระปโยธรเต้านม
พระถัน, พระเต้านม
พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)
พระอังคาร, พระสรีรางคารเถ้ากระดูก
พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผม
พระนาสา, พระนาสิกจมูก