ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระบาท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระบาท"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
หลังพระบาทหลังเท้า
ถุงพระบาทถุงเท้า
นิ้วพระบาทนิ้วเท้า
ข้อพระบาทข้อเท้า
กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาทกำไลข้อเท้า
พระปัณหิ, พระปราษณี, ส้นพระบาทส้นเท้า
เท้าตีน
เฝ้าทูลละอองพระบาทเข้าหา
พระราชหฤทัยใจ(ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว )