ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระบรมราชโองการ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระบรมราชโองการ

    คำสามัญ คำสั่ง

    ใช้กับ พระมหากษัตริย์ที่รับพระบรมราชาภิเษกแล้ว

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระบรมราชโองการ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระบวรราชโองการคำสั่ง
พระบรมราชูปถัมภ์, พระบรมราโชปถัมภ์การเกื้อกูล, การอุปถัมภ์
พระบรมราชินูปถัมภ์การเกื้อกูล, การอุปถัมภ์
พระบรมราโชวาทคำสอน
พระบรมฉายาลักษณ์ภาพถ่าย
พระบรมสาทิสลักษณ์สาทิส (สา-ทิ-สะ) แปลว่า เหมือนหรือคล้าย กับคำว่า ลักษณ์ แปลว่า รูปหรือรูปร่าง เมื่อรวมกันเป็น สาทิสลักษณ์ จึงแปลว่า ภาพวาดเหมือน
พระบัญชาคำสั่ง(พระสังฆราช)
พระบรมมหาราชวังบ้าน