ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระที่นั่งเก้าอี้, เก้าอี้ประทับ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระที่นั่งเก้าอี้เก้าอี้ที่นั่ง
พระราชอาสน์, พระเก้าอี้ที่สำหรับนั่ง เก้าอี้
พระสุจหนี่ผ้าที่ปูลาดไว้สำหรับประทับ หรือตั้งพระเก้าอี้
พระโธรนเก้าอี้พนักสูง ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ คำว่า โธรน มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า throne