ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระชงฆ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระชงฆ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
หลังพระชงฆ์น่อง
พระชังฆัฐิกระดูกแข้ง
พระหทัย, พระหฤทัย, พระกมลใจ
พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตาพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหมายถึง พี่ ที่ใช้เป็นกลางๆ
พระอนุชา, พระกนิษฐา,พระกนิษฐภาดาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย
พระถัน , พระเต้า, พระปโยธรเต้านม
พระเกศา , พระเกศ, พระศกเส้นผม
พระถัน, พระเต้านม
พระพาหา , พระพาหุแขน (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก)