ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระขนิษฐา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระขนิษฐา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระเจ้าน้องนางเธอน้องสาว (ที่เป็นพระองค์เจ้า) ของพระมหากษัตริย์
พระกนิษฐภคินีน้องสาว ของพระมหากษัตริย์ และเจ้านาย
พระภาคิไนยหลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
พระราชอนุชาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระราชโสทรานุชาน้องชายร่วมท้องของพระมหากษัตริย์
พระเจ้าน้องยาเธอน้องชาย (ที่เป็นพระองค์เจ้า) ของพระมหากษัตริย์
พระอนุชา, พระกนิษฐา,พระกนิษฐภาดาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย
สมเด็จพระเชษฐภคินีพี่สาว (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
พระเจ้าพี่นางเธอพี่สาว (ที่เป็นพระองค์เจ้า) ของพระมหากษัตริย์