ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระกำไลหยก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระกำไลหยก"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัยกำไล
กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาทกำไลข้อเท้า