ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระกระยาเสวย, พระกระยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระกระยาเสวย, พระกระยา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
พระกระยาตังข้าวตัง
พระกระยาต้มข้าวต้ม
พระกระยาเสวย(พระมหากษัตริย์ )ข้าว