ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระกระยาหาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระกระยาหาร"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
โต๊ะเสวยพระกระยาหารโต๊ะอาหาร
เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกิน
ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
พระเสวย (พระราชวงศ์)ข้าว
พระกระยาเสวย(พระมหากษัตริย์ )ข้าว
พระกระยาเสวย, พระกระยาข้าว
พระหทัย, พระหฤทัย, พระกมลใจ
พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตาพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหมายถึง พี่ ที่ใช้เป็นกลางๆ
พระอนุชา, พระกนิษฐา,พระกนิษฐภาดาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย