พระกร

คำราชาศัพท์

ร่างกาย ›

คำสามัญปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)

1