ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ฝ่าพระบาท"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฝ่าพระบาท"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
เท้าตีน
ฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือ
หลังพระบาทหลังเท้า
พระบาทเท้า
พระปาทัฐิกระดูกเท้า
ถุงพระบาทถุงเท้า
นิ้วพระบาทนิ้วเท้า
พระปัณหิ, พระปราษณี, ส้นพระบาทส้นเท้า