ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ประเคน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ประเคน"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ถวายมอบของต่างๆ
ถวายความเคารพทำความเคารพ, แสดงการเคารพ
ถวายบังคมไหว้
ถวายงานรายงาน
ถวายพระกลดกั้นร่มให้
ใบปวารณาคำแจ้งถวายจตุปัจจัย
สลากภัตอาหารถวายพระด้วยสลาก
ไทยธรรมของทําบุญต่าง ๆ, ของถวายพระ (บาลี) เทยฺยธมฺม
น้อมเกล้าน้อมถวายแด่ พระราชา,ราชินีให้ของชิ้นเล็ก (ประชาชน)