ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ท่าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ท่าน"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระองค์แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
ฝ่าพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณเจ้าแทนชื่อที่พูดด้วย
พระเดชพระคุณแทนชื่อที่พูดด้วย
พระคุณท่านแทนชื่อที่พูดด้วย
ข้าพระพุทธเจ้าแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
กระผม, ดิฉันแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
ใต้ฝ่าละอองพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)