ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์,"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์,"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
อ่างสรงพระพักตร์อ่างสรงพระพักตร์
สรงพระพักตร์ล้างหน้า