ทรงพระสุบิน (พระเจ้าแผ่นดิน) ทรงสุบิน (พระราชวงศ์)

คำราชาศัพท์

คำสามัญฝัน

1