ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงพระราฃสมภพ, เสด็จพระราชสมภพ (พระเจ้าแผ่นดิน, สมเด็จฯพระบรมราชินีฯ) ประสูติ, สมภพ (พระราชวงศ์)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรงพระราฃสมภพ, เสด็จพระราชสมภพ (พระเจ้าแผ่นดิน, สมเด็จฯพระบรมราชินีฯ) ประสูติ, สมภพ (พระราชวงศ์)

    คำสามัญ เกิด

    คำราชาศัพท์