ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงพระประชวร (พระเจ้าแผ่นดิน) ประชวร (พระราชวงศ์)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรงพระประชวร (พระเจ้าแผ่นดิน) ประชวร (พระราชวงศ์)

    คำสามัญ เจ็บ

    คำราชาศัพท์