ทรงพระประชวร (พระเจ้าแผ่นดิน) ประชวร (พระราชวงศ์)

คำราชาศัพท์

คำสามัญเจ็บ

1