ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงพระปรมาภิไธย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรงพระปรมาภิไธย

    คำสามัญ ลงลายมือชื่อ

    หมวดหมู่ กริยา

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ทรงพระปรมาภิไธย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ลงพระปรมาภิไธยเซ็นชื้อ
ทรงพระปรีชาเก่ง
ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่าน
ทรงพระสรวลหัวเราะ
ทรงพระกรุณากรุณา,เมตตา
ทรงพระวิริยะความเพียร
ทรงพระอารมณ์ขันสนุก
ทรงพระโสมนัสดีใจ
ทรงพระปินาสะจาม
ทรงพระครรภ์,ทรงครรภ์ท้อง,ตั้งท้อง