ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงพระปรมาภิไธย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ทรงพระปรมาภิไธย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ลงพระปรมาภิไธยเซ็นชื้อ
ทรงพระกรรสะ, ทรงพระกาสะไอ
ทรงพระปรีชาเก่ง
ทรงพระอักษรเรียน เขียน อ่าน
ทรงพระกรุณากรุณา,เมตตา
ทรงพระวิริยะความเพียร
ทรงพระอารมณ์ขันสนุก
ทรงพระโสมนัสดีใจ